AS Hibridi
AS Hibridi

У оквиру фирме Chemical Agrosava од 2004. године постоји селекциона кућа AS Hibridi која се бави селекцијом и оплемењивањем тј. стварањем, нових бољих хибрида кукуруза

Детаљније

Производња и услуге

Производња средстава
за заштиту биља
Технички директор
дипл. инж. Иван Вучинић
тел.: + 381 63 312 750
е-mail: ivucinic@agrosava.com 
Семенарство Директор семенарства
дипл. инж. Милош Милићевић
тел.: + 381 62 80 40 226
e-mail: mmilicevic@agrosava.com

Руководилац одељења производње семена
дипл. инж. Драган Стојковић
тел.: + 381 63 11 26 848
e-mail: dstojkovic@ashibridi.com

Руководилац дораде семена
дипл. инж. Момчило Глумац
тел.: + 381 62 80 40 217
e-mail: mglumac@agrosava.com
Производња пластичне
амбалаже
Технички директор
дипл. инж. Иван Вучинић
тел.: + 381 63 312 750
е-mail: ivucinic@agrosava.com
 Дистрибутивни центар Руководилац складишно-транспортних послова
дипл. инж. Игор Грце
тел.: + 381 63 11 26 844
e-mail: igrce@agrosava.com 
 Штампарија Руководилац штампарије
Милош Настасић
тел.: + 381 63 11 26 837
e-mail: mnastasic@agrosava.com
 Испитивање квалитета Руководилац лабораторије
Мр Сандра Милосављевић
тел.: + 381 62 80 41 336
e-mail: smilosavljevic@agrosava.com 
 Контрола амбалажног отпада Руководилац контроле амбалажног отпада
дипл. инж. Жана Спаић
тел.: + 381 63 73 43 775
e-mail: zspaic@agrosava.com