AS Hibridi
AS Hibridi

У оквиру фирме Chemical Agrosava од 2004. године постоји селекциона кућа AS Hibridi која се бави селекцијом и оплемењивањем тј. стварањем, нових бољих хибрида кукуруза

Детаљније

Амбалажни отпад

ambalazni otpad

Поштовани,

у 2012. години, Chemical Agrosava је успоставила систем прикупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту биља.

Као произвођач средстава за заштиту биља, прикупљање амбалажног отпада од примењених препарата, као што је дефинисано ПРАВИЛНИКОМ О ВРСТАМА АМБАЛАЖЕ ЗА ПЕСТИЦИДЕ И ЂУБРИВА И О УНИШТАВАЊУ ПЕСТИЦИДА И ЂУБРИВА (Објављен у "Сл. листу СРЈ", бр. 35 од 13. маја 1999; 63/01), вршиће се искључиво од купаца са којима је Chemical Agrosava склопила Уговор о збрињавању опасног и неопасног амбалажног отпада од пестицида.

Враћање празне амбалаже вршиће се два пута годишње (јуни-јули и новембар-децембар), а сама процедура регулисана је чланом 13. поменутог Правилника.

Chemical Agrosava је урадила анализу амбалажног отпада након троструког испирања код акредитоване лабораторије и отпад је у категорији неопасног.

У категорији опасног отпада су чепови, стаклене флашице, као и алуминијумске кесице које ћете одлагати одвојено од неопасног отпада.

У складу са ПРАВИЛНИКОМ О САДРЖИНИ ДЕКЛАРАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА, КАО И СПЕЦИФИЧНИМ ЗАХТЕВИМА И ОЗНАКАМА РИЗИКА И УПОЗОРЕЊА ЗА ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НАЧИНУ РУКОВАЊА ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ ОД СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА (Објављен у "Сл. гласнику РС", бр. 21 од 21. марта 2012.), у обавези сте да испоштујете Правилник и поступке испирања.

Склапањем Уговора између нас и крајњих корисника о преузимању отпада, ми као произвођач и Ви као крајњи корисник заједнички се обавезујемо да ћемо поступити у складу са Законом и законским регулативима у области управљања амбалажним отпадом.

За све додатне информације стојимо Вам на располагању.