AS Hibridi
AS Hibridi

У оквиру фирме Chemical Agrosava од 2004. године постоји селекциона кућа AS Hibridi која се бави селекцијом и оплемењивањем тј. стварањем, нових бољих хибрида кукуруза

Детаљније

Испитивање квалитета

Chemical Agrosava поседује савремену лабораторију за испитивање квалитета својих производа, као и производа на захтев клијената.

У оквиру лабораторије врше се испитивања исправности улазних сировина, међупроизвода и финалних производа, затим испитивање третираног семенског материјала, као и анализа средстава за исхрану биљака.

Лабораторија је просторно подељена на две целине:

  • Лабораторију за инструменталну анализу и 
  • Лабораторију за физичко-хемијска испитивања и формулисање нових производа

Простор је тако обједињен да се при раду искључује опасност од контаминације или деградације. Инструментална лабораторија је опремљена најсавременијим апаратима последње генерације GC и HPLC који су неопходни за анализу активних материја пестицидних производа.

Такође, поседује и ласерски бројач величине честица који омогућава брз увид у једну од важних физичких карактеристика дела формулационих производа. 

Током рада користе се званичне методе испитивања (CIPAC, AOAC, као и методе развијене и валидиране у лабораторији Chemical Agrosave).