AS Hibridi
AS Hibridi

У оквиру фирме Chemical Agrosava од 2004. године постоји селекциона кућа AS Hibridi која се бави селекцијом и оплемењивањем тј. стварањем, нових бољих хибрида кукуруза

Детаљније

Актуелна примена препарата

ASERIJA

Категорија резистентности (FRAC): 12


Превентивни фунгицид за заштиту плодова од болести које се развијају у складишту


ASERIJA
се користи у количини од 1 l/ha за спречавање појаве трулежи плодова у складишту које изазивају патогени:


Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicillium spp., Monilia spp., Gleosporium spp. и др.


Aserija испуњава све предуслове за безбедну и ефикасну примену пре бербе:

 

  • кратка каренца (7 дана)
  • не улази у плодове
  • широк спектар деловања
  • нема опасности од појаве фитотоксичности
  • може се применити два пута у размаку од 7 дана


Применом фунгицида Aserija спречавате појаву болести које доводе до пропадања плодова или до смањења квалитета и тржишне вредности плодова.

Актуелна примена препарата Детаљније