AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Štamparija

štamparija

Chemical Agrosava raspolaže štamparijom, koja osim za sopstvene potrebe pruža usluge štampanja svim zainteresovanim korisnicima.

Štamparske mašine HEIDELBERG SPEEDMASTER dvobojni, HEIDELBERG SPEEDMASTER četvorobojni, doradna mašina HORIZON, grafički noževi, veliki izbor štamparskog materijala od papira do boja su osnov za visoki kvalitet štampanog materijala.

Ukoliko ste zainteresovani za štampane brošure, knjige, kataloge, reklamni i ostali štampani materijal možete nas kontaktirati.