Naziv:
Wuxal® Boron

Namena:
Folijarno hranivo

Primena:
Wuxal® Boron
, zbog povećanog sadržaja bora i njegovog lakopristupačanog oblika za biljke, utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama. Bor pospešuje klijanje polena i time utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova.
Primenom preparata Wuxal® Boron u šećernoj repi sprečava se pojava "truleži srca" i povećava se digestija. Kod vinove loze povećava se oplođenost i sprečava se pojava simptoma "kokoška i pilići" (formiranje normalnih bobica koje imaju seme i ujednačeno sitnijih koje su bez semena).

Količina primene:
1-2 l/ha, u zavisnosti od vrste useva.

Pakovanje:
250 ml, 1 L i 10 L

Proizvođač:
Aglukon