Naziv:
Asfert 1
(13:40:13 + ME)

Namena:
NPK Đubrivo

Primena:
Asfert 1
je  neorgansko, složeno, čvrsto NPK đubrivo sa mikroelementima.
Primena đubriva Asfert 1 u ranim fazama, posebno je efikasna kada u proleće dođe do zahlađenja, a usled slabije konverzije energije biljke zaostaju u porastu. Biljke dobro snabdevene fosforom lako podnose stresne uslove i nastavljaju normalan rast i razvoj.

Količina primene:
50-200 kg/ha

Pakovanje:
25 kg

Proizvođač:
Chemical Agrosava