Naziv:
Caramba® EC

Namena:
Fungicid

Аktivna materija:
Metkonazol 60 g/l

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (ЕC)

Klasifikacija rezistentnosti:
3

Primena:
Caramba® EC je lokal-sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju bolesti u usevu pšenice i uljane repice.

Količina primene:
U usevu pšenice u količini 1,2-1,5 l/ha, а u usevu uljane repice u količini 0,7-1 l/ha (prolećni tretman) i 1,25 l/ha (jesenji tretman).

Karenca:
Kod pšenice je 35 dana, а kod uljane repice 56 dana.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
BASF