Naziv:
Falcon® 460 EC

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Тebukonazol 167 g/l + Тriadimenol 43 g/l + Spiroksamin 250 g/l

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (ЕC)

Klasifikacija rezistentnosti:
Тebukonazol 3 + Тriadimenol 3 + Spiroksamin 5

Primena:
Falcon® 460 EC
je folijarni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti.

Količina primene:
U usevu pšenice i ječma u količini od 0,6 l/ha, od faze vlatanja pa do početka klasanja i cvetanja, a na vinovoj lozi u količini 0,3-0,4 l/ha, tretiranjem tokom fenofaze intenzivnog rasta.

Karenca:
Kod pšenice i ječma je obezbeđena vremenom primene, dok kod vinove loze iznosi 21 dan.

Pakovanje:
5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:
Bayer