Naziv:
Folicur® 250 EW

Namena:
Fungicid

Аktivna materija:
Тebukonazol 250 g/l

Formulacija:
Emulzija ulja u vodi (ЕW)

Klasifikacija rezistentnosti:
3

Primena:
Folicur® 250 EW
je folijarni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica, mrke truleži plodova višnje i šljive i pepelnice vinove loze.

Količina primene:
Kod višnje i šljive u količini od 0,75 l/ha, početkom cvetanja ili dva puta, od faze cvetnog balona do faze punog cvetanja, uz utrošak vode od 600 l/ha.
Kod vinove loze u količini od 0,4 l/ha, tretiranjem tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, uz utrošak vode od 1000 l/ha.
Kod uljane repice u količini 0,5-0,75 l/ha, tretiranjem u fazi 5-7 listova.

Karenca:
Kod višnje i šljive je obezbeđena vremenom primene (alternativno 21 dan), dok kod vinove loze iznosi 21 dan.

Pakovanje:
100 ml i 1 L

Proizvođač:
Bayer