Naziv:
Mankosav 80 WP

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Mankozeb 800 g/kg

Formulacija:
Koncentrat za suspenziju (WP)

Klasifikacija rezistentnosti:
M3

Primena:
Mankosav 80 WP je preventivni hromistacid i fungicid za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtarstvu.

Količina primene:
Kod paradajza zа suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) u količini 2-2,5 kg/ha (20-25 g/100 m2), preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja infekcije.

Karenca:
Kod paradajza je 14 dana.

Pakovanje:
25 g, 50 g, 1 kg i 25 kg

Proizvođač:
Chemical Agrosava