Naziv:
Different 250 EC

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Difenokonazol 250 g/l

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Klasifikacija rezistentnosti:
3

Primena:
Different 250 EC je lokal-sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem.

Količina primene:
Kod jabuke za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) u koncentraciji 0,02-0,03% (2-3 ml/10 l vode).
Kod šećerne repe suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,4-0,6 l/ha, uz utrošak 200-400 l vode/ha.

Karenca:
Kod jabuka je 28 dana, a kod šećerne repe 35 dana.

Pakovanje:
100 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava