Naziv:
Dionis Plus

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Iprodion 167 g/l + Tiofanat-metil 167 g/l

Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
Iprodion 2 + Tiofanat-metil 1

Primena:
Kod breskve, šljive i višnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa) u količini od 2 l/ha (20 ml/100 m2).

Vreme primene:
Preparat Dionis plus se primenjuje preventivno. Prvo tretiranje početkom cvetanja (59-61 BBCH skale) i drugo tretiranje u fazi punog cvetanja (65 BBCH skale).
Primenjuje se folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 1000 l/ha.
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Karenca:
Obezbeđena je vremenom primene.

Pakovanje:
250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava