Naziv:
Dionis

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Iprodion 500 g/l

Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
2

Primena:
Folijarni fungicid sa preventivnim delovanjem.

Količina primene:
U zasadima breskve i šljive za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia laxa). Preventivno, jednom početkom cvetanja (59-61 BBCH skale) i drugo u fazi punog cvetanja (65 BBCH skale) u količini od 1,5 l/ha (15 ml/100 m2).
Kod vinove loze za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), tretiranjem u fazi formiranja bobica: od faze precvetavanja do faze šarka (69-83 BBCH skale) u količini od 1 l/ha.
Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode od 1000 l/ha. Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
50 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava