Naziv:
Duofen plus

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Tiofanat metil 175 g/l + Difenokonazol 125 g/l

Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
Tiofanat metil 1+ Difenokonazol 3

Primena:
Kod pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici, Septoria nodorum) i paleži klasa (Fusarium spp.) u količini od 1,5 l/ha.

Vreme primene:
Duofen plus se koristi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i sive pegavosti lista, a primenjuje se po pojavi prvih simptoma. Za suzbijanje prouzrokovača truleži klasa primenjuje se preventivno, u vreme klasanja i početka cvetanja (59-61 BBCH skale).
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini.

Karenca:
Kod pšenice je 42 dana.

Pakovanje:
250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava