Naziv:
Leutar

Namena:
Fungicid

Аktivna materija:
Metalaksil – M 465 g/l

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
4

Primena:
Kod salate za suzbijanje prouzrokovača plamenjače salate (Bremia lactucae), u količini 160-190 ml/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha, preventivnim tretiranjem do 7 dana posle rasađivanja.
Kod krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), u količini 215 ml/ha u kombinaciji sa preparatom Mankosav 75 WG, u količini 2 kg/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha. Preparat se primenjuje od početka zatvaranja redova, preventivno, pre prvih infekcija ili kada su povoljni uslovi za razvoj bolesti.
Kod duvana za suzbijanje prouzrokovača plamenjače duvana (Peronospora tabacina), u količini od 215 ml/ha u kombinaciji sa preparatom Mankosav 75 WG, u količini od 2 kg/ha uz utrošak vode 450-600 l/ha. Preparat se primenjuje preventivno, pre ostvarene infekcije od faze 4-og lista duvana.

Karenca:
Kod salate 60 dana, krompira je 21 dana, dok je kod duvana 28 dana.

Pakovanje:
50 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava