Naziv:
Teatar

Namena:
Fungicid

Aktivna materija:
Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
11

Primena:
Kod maline za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata), tokom intenzivnog porasta mladara do početka cvetanja i neposredno posle berbe maline (faze 19-55 i 91 BBCH skale) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Kod vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) i prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode), tretiranjem po pojavi prvih primarnih pega, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje, a za suzbijanje prouzrokovača pepelnice primenjuje se preventivno.
Kod krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani), preventivno, pre ostvarivanja uslova za sekundarne zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma bolesti u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Kod krastavca za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), preventivno, od dva prva lista (faze 12-102 BBCH skale), u koncentraciji od 0,075% (7,5 ml/10 l vode).
Preparat se u toku godine može primeniti dva puta na istoj površini. Preparat se primenjuje folijarno, prskanjem, uz utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 ml/100 m2).

Karenca:
Kod paradajza je 3 dana, krastavca 4 dana, maline 10 dana, krompira 14 dana i vinove loze 21 dan.

Pakovanje:
100 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava