Naziv:
Sencor® WG-70

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Metribuzin 700 g/kg

Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Klasifikacija rezistentnosti:
C1

Primena:
Sencor® WG-70
je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i redukciju zakorovljenosti semenskim travnim korovima u usevu krompira.

Količina primene:
Kod krompira u količini od 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i 1 kg/ha (10 g/100 m2) na zemljištima sa više od 3% humusa posle setve, a pre nicanja krompira.
Kada krompir ima razvijenih 5-8 listova u količini od 0,5 kg/ha (5 g/100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m2) na zemljištima sa više od 3% humusa.
Utrošak  vode je 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).

Karenca:
Za krompir je 42 dana. Kod ostalih useva je obezbeđena vremenom primene.
 
Pakovanje: 
100 g i 500 g

Proizvođač:
Bayer