Naziv:
Pretendo

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Mezotrion 100 g/l

Formulacija:
Koncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
F2

Primena:
Pretendo je selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih i redukciju uskolisnih korova u kukuruzu.

Količina primene:
U usevu kukuruza se primenjuje u količini 1-1,2 l/ha, u fazi razvoja od drugog do osmog lista, a kada su korovi u fazi od klijanja pa do razvoja 6-8 listova.

Karenca:
Kod kukuruza je obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava