Naziv:
raDIVan

Namena:
Herbicid

Aktivna materija:
Oksasulfuron 750 g/kg

Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Klasifikacija rezistentnosti:
B2

Primena:
raDIVan
je selektivni translokacioni herbicid za suzbijenje korova u usevu soje.

Količina primene:
Koristi se u usevu soje, kada je soja u fazi 1-3 troliske (11-13 BBCH skale), a korovi u početnim fazama porasta (2-4 lista), u količini:

  • 80 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus, pri slabijem porastu korova i manjem intenzitetu zakorovljenosti
  • 100 g/ha uz dodatak 0,2 l/ha okvašivača ES plus, pri jačem razvoju korova i većem intenzitetu zakorovljenosti


Karenca:
Оbezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
40 g

Proizvođač:
Chemical Agrosava