Naziv: 
Telus

Namena: 
Herbicid

Aktivna materija: 
S-metolahlor 960 g/l

Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Klasifikacija rezistentnosti:
K3

Primena: 
Telus je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu, soji, suncokretu i šećernoj repi, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Količina primene: 
U usevu kukuruza, soje i šećerne repe primenjuje se u količini od 1,4 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,5 l/ha na jako humoznim zemljištima (3-5% humusa).
U usevu suncokreta primenjuje se u količini od 1 l/ha na zemljištima sa 1,5-3% humusa i u količini od 1,2 l/ha na jako humoznim zemljištima (3-5% humusa).

Karenca: 
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 
1 L

Proizvođač: 
Chemical Agrosava