Naziv:
Alverde®

Namena:
Insekticid

Аktivna materija:
Metaflumizon 240 g/l

Formulacija:
Kоncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
22B

Primena:
Alverde®
je folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje krompirove zlatice i velikog kupusara.

Кoličina primene:
Kod krompira zа suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u količini 0,2–0,25 l/ha (2–2,5 ml/100 m²), u vreme kada preovlađuju mlađi larveni stupnjevi (L 1–3).
Kod kupusa za suzbijanje velikog kupusara (Pieris brassicae) u količini od 1 l/ha (10 ml/100 m²), u vreme pojave prvih gusenica.

Каrenca:
Кod kupusa je 7 dana, а коd krompira je 14 dana.

Pakovanje:
5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:
BASF