Naziv:
Confidor® 200 SL

Namena:
Insekticid

Аktivna materija:
Imidakloprid 200 g/l

Formulacija:
Коncentrovani rastvor (SL)

Klasifikacija rezistentnosti:
4A

Primena:
Confidor® 200 SL
je folijarni sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

Коličina primene:
Kod krompirove zlatice u količini 0,2-0,3 l/ha, kod duvanovog tripsa i lisnih vaši hmelja u količini 0,5-0,6 l/ha, а коd pamukove, heljdine i zelene breskvine vaši u koncentraciji 0,05-0,07%.

Кarenca:
Kod paprike je 7 dana, krompira 28 dana, a kod duvana i hmelja 35 dana.

Pakovanje:
5 ml, 50 ml i 250 ml

Proizvođač:
Bayer