Naziv:
Confidor® WG-70

Namena:
Insekticid

Аktivna materija:
Imidakloprid 700 g/kg

Formulacija:
Vododisperzibilne granule (WG)

Klasifikacija rezistentnosti:
4A

Primena:
Confidor® WG-70
je folijarni lokal-sistemični insekticid namenjen za suzbijanje krompirove zlatice.

Коličina primene:
100 g/ha, tretiranjem larvi do četvrtog stupnja.

Каrenca:
Kod krompira je 28 dana.

Pakovanje:
1,25 g i 25 g

Proizvođač:
Bayer CropScience