Naziv:
Dimilin® SC-48

Namena:
Insekticid

Аktivna materija:
Diflubenzuron 480 g/l

Formulacija:
Kоncentrovana suspenzija (SC)

Klasifikacija rezistentnosti:
15

Primena:
Dimilin® SC-48 je folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca, kruškine buve, gubara i lisnih minera.

Koncentracija primene:
Kod jabuke za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella), patuljastog minera (Stigmella malella), minera mramornih mina (Lithocoletis blancardela) i minera belih mina (Lithocoletis corylifoliella) u koncentraciji 0,02% (2 ml/10 l vode).
Kod kruške za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri), minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella), patuljastog minera (Stigmella malella), minera mramornih mina (Lithocoletis blancardela) i minera belih mina (Lithocoletis corylifoliella) u koncentraciji 0,024% + 0,3% Letol EC (2,4 ml + 30 ml/10 l vode).
Vreme primene je pred polaganje jaja, kako bi svež horion došao u kontakt sa jajima.
Kod šuma za suzbijanje gubara (Lymantria dispar) u količini:

  • 100 ml/ha + 900 ml/ha Letol EC za suzbijanje gusenica L2 i L3 stupnja pri intenzitetu napada do 5000 legala/ha.
  • 125 ml/ha + 800 ml/ha Letol EC za suzbijanje gusenica L1 i L2 stupnja pri intenzitetu napada većeg od 7500 legala/ha.
  • 150 ml/ha + 700 ml/ha Letol EC za suzbijanje gusenica L1 i L2 stupnja.

Vreme primene je kada je razvijenost lisne mase veća od 50%, odnosno gusenice L1-L3 stadijuma.

Karenca:
Kod jabuke je 14 dana, kruške 21 dan, kupusa i šećerne repe 35 dana, dok je kod šuma obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
250 ml

Proizvođač:
Chemtura