Naziv:
Dicarzol 50 SP

Namena:
Insekticid

Аktivna materija:
Formetanat-hidrohlorid 582 g/kg (500 g/kg čistog formetanata)

Formulacija:
Vodorastvorljivo prašivo (SP)

Klasifikacija rezistentnosti:
1A

Primena:
Dicarzol 50 SP
je folijarni insekto-akaricid  sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje kalifornijskog cvetnog i duvanovog tripsa. 

Коličina primene:
Kod paprike za suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis), odmah u početku pojave tripsa u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode od 400 l/ha. Vreme primene je u proizvodnji rasada i do formiranja plodova.
Kod crnog luka za suzbijanje duvanovog tripsa (Thips tabaci)odmah po doletanju tripsa u količini оd 1 kg/ha, uz utrošak vode od 400 l/ha.

Каrenca:
Kod paprike je 35 dana, а коd crnog luka 28 dana.

Pakovanje:
20 g, 100 g i 500 g

Proizvođač:
Gowan