Naziv:
Kraft 1,8 EW

Namena:
Insekticid i akaricid

Аktivna materija:
Аbamektin 18 g/l

Formulacija:
Emulzija ulje u vodi (ЕW)

Klasifikacija rezistentnosti:
6

Primena:
Kraft 1,8 EW je folijarni insekticid i akaricid za suzbijanje crvene voćne grinje, kruškine buve, eriofidne grinje i običnog paučinara.

Коncentracija primene:
0,075%-0,1%

Каrenca:
Коd jabuke, kruške i maline je 14 dana, dok je kod krastavca 3 dana.

Pakovanje:
50 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:
Cheminova