Naziv:
Saturn Terra

Namena:
Insekticid

Аktivna materija:
Hlorpirifos 75 g/kg

Formulacija:
Granule (GR)

Klasifikacija rezistentnosti:
1B

Primena:
Saturn Terra
je zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem.

Količina primene:
Kod kukuruza i paprike u količini 15-20 kg/ha za suzbijanje larvi skočibuba-žičnjaka (Elateridae).

Karenca:
Obezbeđena je vremenom primene.

Pakovanje:
1 kg

Proizvođač:
Chemical Agrosava