Naziv:
Amon 020 EW

Namena:
Folijarni insekticid i akaricid

Аktivna materija:
Abamektin 18 g/l

Formulacija:
Emulzija ulje u vodi (EW)

Klasifikacija rezistentnosti:
6

Primena:
Amon 020 EW je folijarni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem namenjen za suzbijanje kruškine buve i fitofagnih grinja.

Кoličina primene:
Kod jabuke za suzbijanje grinja paučinara (Tetranychus urticae, Panonychus ulmi) u koncentraciji 0,075% (7,5 ml/10 l vode), uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC, u vreme pojave prvih pokretnih formi grinja.
Kod kruške za suzbijanje kruškine buve (Cacopsylla pyri) u koncentraciji 0,1% (10 ml/10 l vode), uz dodatak 3 l/ha mineralnog ulja Letol EC, na početku masovnog piljenja larvi, od fenofaze precvetavanja.

Каrenca:
Кod jabuke i kruske je 14 dana.

Pakovanje:
5 ml, 50 ml, 250 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava