Naziv: 
Saturn 250 EC

Namena: 
Insekticid

Aktivna materija: 
Hlorpirifos 250 g/l

Grupa: 
Organofosfati

Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Klasifikacija rezistentnosti:
1B

Primena: 
Saturn 250 EC se koristi za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), tretiranjem pre početka piljenja gusenica (F1 generacija) i u toku vegetacije za zaštitu plodova.

Količina primene: 
Saturn 250 EC se koristi u količini od 2,5 l/ha sa 600-1000 l vode/ha.

Karenca: 
Kod jabuka je 28 dana.

Pakovanje: 
50 ml i 1 L

Proizvođač: 
Chemical Agrosava