Naziv: 
Saturn 7,5 GR

Namena: 
Insekticid

Aktivna materija: 
Hlorpirifos 75 g/kg

Formulacija: 
Granule (GR)

Klasifikacija rezistentnosti:
1B

Primena: 
Saturn 7,5 GR je zemljišni insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi u zaštiti kukuruza, šećerne repe i duvana od štetočina korena, a posebno larvi žičara (Elateridae).

Količina primene: 
Saturn 7,5 GR se unosi istovremeno sa setvom 1 cm ispod semena, tretiranjem u redove u količini 15-20 kg/ha (150-200 g/100 m2).

Karenca: 
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 
20 kg

Proizvođač: 
Chemical Agrosava