Naziv: 
Sumi Alfa® 5-EW

Namena: 
Insekticid

Aktivna materija: 
Esfenvalerat 50 g/l

Formulacija: 
Emulzija ulja u vodi (EW)

Klasifikacija rezistentnosti:
3

Primena: 
Sumi Alfa® 5-EW se koristi za suzbijanje štetnih insekata u kupusu protiv kupusovog moljca, leptira kupusara, lisnih sovica, pamukove sovice i lisnih vaši.

Količina primene: 
Sumi Alfa® 5-EW se primenjuje na početku piljenja gusenica ili larvi pa sve do trećeg stupnja kod kupusara i sovica, odnosno četvrtog stupnja razvića kod kupusnog moljca u količini 0,15-0,20 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Karenca: 
Kod kupusnjača je 28 dana, dok je kod ostalih useva od 7 do 21 dan.

Pakovanje: 
100 ml i 1 L

Proizvođač: 
Arysta LifeScience