AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Naziv: 
Basamid® Granulat

Namena: 
Fumigant

Аktivna materija: 
Dazomet 970 g/kg

Formulacija: 
Makrogranule (МG)

Klasifikacija rezistentnosti:
8F

Primena: 
Basamid Granulat je fumigant za dezinfekciju zemljišta na otvorenom i u zatvorenom prostoru (plastenici i staklenici).

Кoličina primene: 
30-60 g/m2, odnosno za dezinfekciju komposta u količini 250-300 g/m3.

Karenca 
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje: 
5 kg

Proizvođač: 
Arysta LifeScience