AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Naziv:
ES PLUS

Namena:
Okvašivač

Aktivna materija:
Izodecil alkohol etoksilat

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

Primena:
Posle nicanja useva u skladu sa herbicidima sa kojima se primenjuje.

Količina primene:
U kukuruzu, u kombinaciji sa preparatom Intermezzo (mezotrion), a u soji sa preparatom PianoraDIvan u količini od 200 ml/ha.

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.

Pakovanje:
100 ml i 1 L

Proizvođač:
Chemical Agrosava