AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Naziv:
Pužomor pelete Fe

Namena:
Moluskocid-limacid

Аktivna materija:
Gvožđe (III) fosfat 703 g/kg

Formulacija:
Mamak za neposrednu primenu (RB)

Primena:
Pužomor pelete Fe je moluskocid–limacid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje puževa golaća (Arion spp., Deroceras spp.) i puževa sa kućicom–vinogradarskog puža (Helix spp.) u usevima na otvorenom i u zatvorenim prostorima (staklare, plastenici).

Vreme i količina primene:
Pužomor pelete Fe se primenjuje na početku pojave puževa ili kada se uoče prvi simptomi oštećenja na biljkama, u ranim jutarnjim ili večernjim satima ili pred kišu kada puževi izlaze iz skloništa, u količini od 50 kg/ha (5 g/m2).

Кarenca:
Za ovaj preparat karenca nije primenjiva.

Pakovanje: 
100 g i 500 g

Proizvođač:
Chemical Agrosava