AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

11.08.2017.-01.09.2017.

ASERIJA

...

detaljnije

08.06.2017. - 20.06.2017.

Jedini pravi totalni herbicid

...

detaljnije

21.04.2017.-30.04.2017.

Pomoć biljkama u hladnom proleću

...

detaljnije

21.04.2017-30.04.2017.

Soja - čiste njive i visok prinos

...

detaljnije

21.04.2017-30.04.2017.

Suzbijanje širokolisnih korova

...

detaljnije

20.04.2017.-30.04.2017.

Suzbijanje korova u kukuruzu

...

detaljnije