AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Zaštita jabučastog voća od čađave krastavosti i pepelnice

Jabučasto voće je, u zavisnosti od sorte, u fazi početka do punog cvetanja. U ovom periodu potrebno je nastaviti zaštitu od prouzrokovača čađave krastavosti i pepelnice, ali uz dodatni oprez. Izbor preparata treba da bude takav da obezbedi visoku efikasnost u osetljivoj fazi, da nema štetnog efekta na polen i pčele. U ovom periodu se biljke štite i od mrke pegavosti koju uzrokuje Alternaria alternata.

Najefikasnija zaštita od ovih bolesti postiže se primenom preparata Delan 700 WG 1 kg/ha + Ciprodex 0,75 l/ha + Dionis 1 l/ha + Nimrod 0,8 l/ha.

Aktuelna primena preparata detaljnije