AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Suzbijanje korova u kukuruzu

Veoma je bitno parcelu sa zasejanim kukuruzom osloboditi prisustva korova. Kada je u pitanju suzbijanje širokolisnih korova do faze 5 razvijenih listova kukuruza kao rešenje se nameće:

COLOSSEUM 0,6 l/ha + ZEAZIN 1,2 l/ha

Primenom ova dva sredstva u istom prohodu imamo delovanje na najširi spektar korova koji se mogu naći na parceli. Praktično, nema širokolisnog korova na koji ova kombinacija neće imati odličnu efikasnost. Ukoliko je u ovoj fazi ponikao najveći deo sirka (semenksi i rizomski) ovoj kombinaciji treba dodati preparat NIKOSAV u količini 1,25 l/ha. Na taj način se u istom prohodu rešavamo i širokolisnih i uskolisnih korova.

Aktuelna primena preparata detaljnije