AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Suzbijanje korova u kukuruzu - faza 5 do 8 listova

Poslednjih godina sve veći broj proizvođača korove u kukuruzu suzbija u fazi između 5 i 8 razvijenih listova. Ako se već odlučite ili ste primorani da korove suzbijate u ovoj fazi preparat koji garantuje vrhunsku efikasnost na širokolisne korove je TVISTER, novo rešenje iz kompanije Chemical Agrosava, čijom primenom u količini 2 l/ha suzbijamo apsolutno sve širokolisne korove u usevu kukuruza. TVISTER se primenjuje u fazi od drugog do sednom lista kukuruza i u ovom trenutku predstavalja jedan od najboljih preparata na tržištu Srbije.
Ukoliko je u ovoj fazi ponikao najveći deo sirka (semenksi i rizomski) ovoj kombinaciji treba dodati preparat NIKOSAV u količini 1,25 l/ha. Na taj način se u istom prohodu rešavamo i širokolisnih i uskolisnih korova.

Aktuelna primena preparata detaljnije