AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Suzbijanje širokolisnih korova

U fazama od 2 do 8 razvijenih listova za suzbijanje širokolisnih korova izvrsno rešenje je herbicid INTERMEZZO u količini 0,2 l/ha uz dodatak okvašivača ES PLUS u količini 0,2 l/ha. Ovaj preparat je pokazao visoku selektivnost prema kukuruzu i odličnu efikasnost na širokolisne korove. Ukoliko je u ovoj fazi ponikao najveći deo sirka (semenksi i rizomski) ovoj kombinaciji treba dodati preparat NIKOSAV u količini 1,25 l/ha. Na taj način se u istom prohodu rešavamo i širokolisnih i uskolisnih korova.

Aktuelna primena preparata detaljnije