AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Soja - čiste njive i visok prinos

Kada je usev soje u pitanju, širokolisini korovi su i ovde ogroman problem, a osnovno je da se na parceli tokom žetve ne smeju naći korovi kao što su: ambrozija, pepeljuga, kereće grožđe, tatual i abutilon. Ovi korovi ne samo da smanjuju prinos, nego i kvalitet zrna soje tako da ih je neophodno suzbiti. Tretmani se rade najkasnije u fazi tri razvijene trolike, a kombinacija koja omogućava potpuno čistu parcelu je:

SAVAZON 480 1,5-2 l/ha + PIANO 8 g/ha + ES PLUS 0,2 l/ha + PASSAT 0,6 l/ha

ILI

RADIVAN 80 g/ha + ES PLUS 0,2 l/ha + PASSAT 0,6 l/ha

Aktuelna primena preparata detaljnije