AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Suzbijanje divljeg sirka i ostalih travnih korova kod suncokreta, soje i šećerne repe

Kada je u pitanju suzbijanje divljeg sirka i ostalih travnih korova kod soje, ali i kod suncokreta, šećerne repe i ostalih širokolisnih gajenih biljaka onda je sjajno rešenje preparat FLUPISOR.

FLUPISOR ne treba mešati sa drugim preparatima jer najbolje rezultate postiže ako se primenjuje sam i to u količini 1 l/ha. Vrlo brzo se usvaja pa ukoliko kiša padne sat vremena nakon tretmana neće biti nikakvih problema. Samo za FLUPISOR je karakteristično da nakon primene nema retrovegetacije divljeg sirka, bez obzira što na tržištu postoji veliki broj preparata iz ove grupe herbicida.

Aktuelna primena preparata detaljnije