AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Pomoć biljkama u hladnom proleću

Hladno vreme u prethodnom periodu onemogućilo je biljkama da usvajaju fosfor iz zemjišta. Bez obzira na trenutnu reakciju biljke da bi se usev normalno razvijao neophodno mu je dodati hranivo (đubrivo) preko lista. Kad je kukuruz u pitanju najoptimalnije je u ovakvim prolećima primeniti 3-5 l/ha preparata WUXAL TOP P.

WUXAL TOP P ima izbalansiran odnos mikro i makro elementa i neophodno je dodati kukuruzu u periodu obrazovanja generativnih organa. Pored kukuruza, WUXAL TOP P se može primenjivati u povrtarstvu (paprika, paradajz), voćarstvu i vinogradarstvu.
Kod pešnice i svih strnih žita energetska inekcija se ogleda u primeni preparata WUXAL SUPER u količini 3-4 l/ha i to u periodu od bokorenja pa sve do početka klasanja. Pored toga, WUXAL SUPER se može primnjeivati i u usevu kukuruza, suncokreta, soje, u voćnjacima, vinogradima, povrtarstvu i cvećarstvu.

Aktuelna primena preparata detaljnije