AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

Jedini pravi totalni herbicid

Svaka mera u borbi protiv korova urađena sad, ima višestruku korist kad je sledeći usev u pitanju. Najefiskasnija mera u suzbijanju korova na strništima je primena preparata Glifosav 480. Primenom ovog preparata suzbijaju se svi prisutni korovi na parceli, a pri tom nema štetnih efekata kao prilikom paljenja strništa.

Količina primene zavisi od prisustva korova na samoj parceli, tako da treba koristiti onu količnu koja je potrebna za suzbijanje najotpornijeg korova na mestu primene. Za pirevinu je potrebno 3 l/ha, za divlji sirak 5 l/ha, za palamidu, štavelj, maslačak i koprivu 6 l/ha, dok je za zubaču, poponac i divlju kupinu potrebo 8 l/ha. Pravi momenat za tretman je kada su korovi 15-40 cm visine, a za divlji sirak pre faze izbijanja metlice.

Glifosav 480 nema rezidualno delovanje preko zemljišta tako da nema ograničenja kada je sledeći usev u pitanju.

Aktuelna primena preparata detaljnije