AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Aktuelna primena preparata

ASERIJA

Kategorija rezistentnosti (FRAC): 12

Preventivni fungicid za zaštitu plodova od bolesti koje se razvijaju u skladištu

ASERIJA se koristi u količini od 1 l/ha za sprečavanje pojave truleži plodova u skladištu koje izazivaju patogeni:

Botrytis cinerea, Stemphylium vesicarium, Alternaria spp., Penicillium spp., Monilia spp., Gleosporium spp. i dr.

Aserija ispunjava sve preduslove za bezbednu i efikasnu primenu pre berbe:

  • kratka karenca (7 dana)
  • ne ulazi u plodove
  • širok spektar delovanja
  • nema opasnosti od pojave fitotoksičnosti
  • može se primeniti dva puta u razmaku od 7 dana


Primenom fungicida Aserija sprečavate pojavu bolesti koje dovode do propadanja plodova ili do smanjenja kvaliteta i tržišne vrednosti plodova.

Aktuelna primena preparata detaljnije