AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Bolesti

Čađava krastavost lista jabuke (Venturia inaequalis)
Čađava krastavost lista jabuke (Venturia inaequalis)
Čađava krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis)
Čađava krastavost ploda jabuke (Venturia inaequalis)
Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)
Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)
Crna pegavost ploda jabuke (Alternaria alternata)
Crna pegavost ploda jabuke (Alternaria alternata)
Siva trulež na vinovoj lozi (Botrytis cinerea)
Siva trulež na vinovoj lozi (Botrytis cinerea)
Plamenjača na grozdu vinove loze (Plasmopara viticola)
Plamenjača na grozdu vinove loze (Plasmopara viticola)
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii)
Crna trulež vinove loze (Guignardia bidwellii)
Mrka trulež plodova šljive (Monilinia laxa)
Mrka trulež plodova šljive (Monilinia laxa)
Mrka trulež plodova trešnje (Monilinia laxa)
Mrka trulež plodova trešnje (Monilinia laxa)
Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans)
Kovrdžavost lišća breskve (Taphrina deformans)
Mrka pegavost lišća višnje (Coccomyces hiemalis)
Mrka pegavost lišća višnje (Coccomyces hiemalis)
Mrka pegavost lišća trešnje (Coccomyces hiemalis)
Mrka pegavost lišća trešnje (Coccomyces hiemalis)
Siva trulež na jagodi (Botrytis cinerea)
Siva trulež na jagodi (Botrytis cinerea)
Plamenjača jagode (Phytophthora fragariae var fragariae)
Plamenjača jagode (Phytophthora fragariae var fragariae)
Siva trulež na malini (Botrytis cinerea)
Siva trulež na malini (Botrytis cinerea)
Siva trulež na kupini (Botrytis cinerea)
Siva trulež na kupini (Botrytis cinerea)
Palež klasa pšenice (Fusarium spp.)
Palež klasa pšenice (Fusarium spp.)
Pepelnica pšenice (Blumeria graminis. sp. tritici)
Pepelnica pšenice (Blumeria graminis. sp. tritici)
Siva pegavost pšenice (Mycosphaerella graminicola)
Siva pegavost pšenice (Mycosphaerella graminicola)
Gar kukuruza (Ustilago maydis)
Gar kukuruza (Ustilago maydis)
Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola)
Pegavost lista šećerne repe (Cercospora beticola)
Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii)
Plamenjača suncokreta (Plasmopara halstedii)
Plamenjača na listu krompira (Phytophtora infestans)
Plamenjača na listu krompira (Phytophtora infestans)
Plamenjača na krtolama krompira (Phytophtora infestans
Plamenjača na krtolama krompira (Phytophtora infestans
Plamenjača na plodu paradajza (Phytophtora infestans)
Plamenjača na plodu paradajza (Phytophtora infestans)
Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Plesnivost lista paradajza (Fulvia fulva)
Siva trulež na paprici (Botrytis cinerea)
Siva trulež na paprici (Botrytis cinerea)
Pepelnica paprike (Leveluca taurica)
Pepelnica paprike (Leveluca taurica)
Pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum)
Pepelnica krastavca (Erysiphe cichoracearum)
Siva trulež na krastavcu (Botrytis cinerea)
Siva trulež na krastavcu (Botrytis cinerea)
Plamenjača luka (Peronospora destructor)
Plamenjača luka (Peronospora destructor)
Plamenjača salate (Bremia lactucae)
Plamenjača salate (Bremia lactucae)
Siva pegavost celera (Septoria apiicola)
Siva pegavost celera (Septoria apiicola)