AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Insekti

Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
Kruškina buva (Psylla pyri)
Kruškina buva (Psylla pyri)
Kalifornijska štitasta vaš (Diaspidiotus perniciosus)
Kalifornijska štitasta vaš (Diaspidiotus perniciosus)
Breskvina štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona)
Breskvina štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona)
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Kukuruzna sovica (Helicoverpa armigera)
Larve krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
Larve krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata)
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)
Kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis)
Kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis)
Kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis)
Kalifornijski cvetni trips (Frankliniella occidentalis)
Duvanov trips (Thrips tabaci)
Duvanov trips (Thrips tabaci)
Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)
Bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum)
Baštenski pauk (Tetranychus urticae)
Baštenski pauk (Tetranychus urticae)
Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)
Crvena voćna grinja (Panonychus ulmi)
Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)
Zelena jabukina vaš (Aphis pomi)
Lisne vaši na jabuci (Aphis pomi)
Lisne vaši na jabuci (Aphis pomi)
Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi)
Trešnjina muva (Rhagoletis cerasi)
Lisna vaš crvenih gala јаbuka (Dysaphis devecta)
Lisna vaš crvenih gala јаbuka (Dysaphis devecta)
Pepeljasta vaš (Dysaphis plantaginea)
Pepeljasta vaš (Dysaphis plantaginea)
Lisna galica jabuke (Dasineura mali)
Lisna galica jabuke (Dasineura mali)
Drvesnica (Zeuzera pyrina)
Drvesnica (Zeuzera pyrina)
Gubar (Lymantria dispar)
Gubar (Lymantria dispar)
Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)
Rovac (Gryllotalpa gryllotalpa)
Žitna pijavicа (Lema melanopus)
Žitna pijavicа (Lema melanopus)
Cikada (Reptalus panzeri)
Cikada (Reptalus panzeri)
Lisni miner paradajza (Тuta absoluta)
Lisni miner paradajza (Тuta absoluta)
Rđaste grinje vinove loze (Colomerus vitis)
Rđaste grinje vinove loze (Colomerus vitis)
Cikada (Scaphoideus titanus)
Cikada (Scaphoideus titanus)
Rutava buba (Tropinota hirta)
Rutava buba (Tropinota hirta)
Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)
Repina pipa (Bothynoderes punctiventris)