AS Hibridi
AS Hibridi

U okviru Chemical Agrosava оd 2004. godine postoji selekciona kuća AS Hibridi koja se bavi selekcijom i oplemenjivanjem tj. stvaranjem novih, boljih hibrida kukuruza.

detaljnije

Korovi

Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia)
Veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
Veliki muhar (Echinochloa crus-galli)
Mali muhar (Setaria sp.)
Mali muhar (Setaria sp.)
Divlji sirak (Sorghum halepense)
Divlji sirak (Sorghum halepense)
Štir (Amaranthus retroflexus)
Štir (Amaranthus retroflexus)
Tatula (Datura stramonium)
Tatula (Datura stramonium)
Pomoćnica (Solanum nigrum)
Pomoćnica (Solanum nigrum)
Palamida (Cirsium arvense)
Palamida (Cirsium arvense)
Pepeljuga (Chenopodium album)
Pepeljuga (Chenopodium album)
Gorušica (Sinapis arvensis)
Gorušica (Sinapis arvensis)
Čičak (Xanthium strumarium)
Čičak (Xanthium strumarium)
Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)
Loboda (Atriplex patula)
Loboda (Atriplex patula)
Poponac (Convolvulus arvensis)
Poponac (Convolvulus arvensis)
Zubača (Cynodon dactylon)
Zubača (Cynodon dactylon)
Dvornik (Polygonum lapathifolium)
Dvornik (Polygonum lapathifolium)
Srcolisna pepeljuga(Chenopodium hybridum)
Srcolisna pepeljuga(Chenopodium hybridum)
Svlak (Bilderdykia convolvulus)
Svlak (Bilderdykia convolvulus)