Zaštita kupusa i kupusnjače

Vreme zaštite Razlog tretiranja Izbor preparata
Pre rasađivanja Dezinfekcija zemljišta Basamid Granulat 30-50 g/m2
Uskolisni i širokolisni korovi Stomp Aqua 3 l/ha
Širokolisni korovi Galigan 240 EC 1 l/ha
Podzemne štetočine Saturn Terra 15-20 kg/ha
u redove
Zaštita
rasada
Bakterioze Everest 0,4%
Lisne štetočine Savanur EC 0,1-0,15%
Bolesti rasada Antracol® 70 WP 1,5-1,8 kg/ha
8-10 dana po
rasađivanju
Buvač, vaši
Sonar 0,05-0,1%
Kupusar veliki i mali
Savanur EC 0,1-0,15%
Plamenjača i crna pegavost Teatar 1 l/ha
Formiranje
rozete
Uskolisni korovi
Flupisor* 0,8-1,3 l/ha
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Vaši Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha
Kupusar, buvači, stenice,
lisne sovice
Sumi Alfa 5-EW 0,015-0,02%
Plamenjača i crna pegavost Leonida 0,6 l/ha
 Formiranje 
glavice   
Plamenjača i crna pegavost Teatar 1 l/ha
Bakterioze
Everest 0,4%
Siva trulež Dionis 0,1-0,2%
 Vaši Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha
ili
Confidor 200 SL 0,05-0,07%
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Grinje Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš Todome® 24 SC 0,05-0,1%

*Za uskolisne rizomske korove količina primene je 1,5 l/ha.