Zaštita lubenice

Vreme zaštite
Namena
Izbor preparata
Pre sadnje 
Dezinfekcija zemljišta
Podzemne štetočine (rovci)
 
Basamid Granulat 30-50 g/m2
Saturn Terra 15-20 kg/ha u redove
Zaštita
rasada 
Lisne štetočine Savanur EC 0,1-0,15%
Bolesti rasada Antracol® WP-70 1,5-1,8 kg/ha
Kotiledoni potpuno razvijeni
Rđaste grinje Amon 020 EW 0,075%
1-2 razvijena
lista na glavnom
stablu  
Plamenjača
Crna pegavost
Antraknoza
Teatar 1 l/ha
Pepelnica Different 250 EC 0,02-0,03%
Vaši Sonar 0,05-0,1%
3-4 razvijena
lista na glavnom
stablu   
Travni korovi Flupisor 1 l/ha

Plamenjača i
crna pegavost
Teatar 1 l/ha
Pepelnica Different 250 EC 0,02-0,03%
Tripsi Dicarzol 50 SP 1 kg/ha
Vaši Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha
Confidor® 200 SL 0,05-0,07%
Bela leptirasta vaš Todome® 24 SC 0,05-0,1%
Formiranje
vreže     
Pepelnica i crna pegavost Different 250 EC 0,02-0,03%

Plamenjača
Crna pegavost i
Antraknoza
Teatar 1 l/ha +
Antracol®WP-70 2 kg/ha
Vaši i buvači Gestikal 240 SC 0,16-0,18 l/ha
Grinje, tripsi i
mineri
Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš Todome® 24 SC 0,05-0,1%
Početak
cvetanja
   

Plamenjača i
crna pegavost
Teatar Plus 1 l/ha
Grinje, tripsi i
mineri
Amon 020 EW 1 l/ha
Bela leptirasta vaš Todome® 24 SC 0,05-0,1%
Vaši i tripsi
Bifenicus 0,02-0,05%
Formiranje
plodova  

Plamenjača i
crna pegavost
Mankosav 80 WP 2,5 kg/ha
Siva trulež Dionis 0,1-0,2%
Vaši i tripsi Bifenicus 0,02-0,05%
Grinje i
mineri
Amon 020 EW 1 l/ha
Bela
leptirasta vaš
Todome® 24 SC 0,05-0,1%


Pre nicanja gajene biljke, a na iznikle korove primeniti Glifosav 480 u količini 4-6 l/ha (40-60 ml/100 m2).